Guest Blog: My Books, My friends by Vaishali Deshpande

इतक्यात गुलजारजींचा चा एक विडीयो बघण्यात आला. पुस्तकांवरची एक कविता होती.हा माणूस इतका लयीत बोलतो की त्याच साधं बोलणे ही कविताच वाटते. तर, विषय होता की आजकाल लोक पुस्तक सोडून नेट वर जास्त वाचताहेत.मंडळी तुम्ही पण त्यातलीच का? पण जसे Read More