life without petrol

कहानी पेट्रोल की how will be life without petroleum Products

  A fictional peak in to life without petroleum Products, Peak oil, Environmental economics, Petroleum politics, Petroleum, Futurology, alternative energy, Energy crisis, petrol, diesel, kerosene, wood, cng, cars, lpg, autolpg, coal. वर्ष 2040, आज का दिन : पेट्रोल व डिजल Read More

life without petrol

life without petroleum products -Story of petrol -short fiction

पेट्रोल ची गोष्ट वर्ष 2040, आजचा दिवस पेट्रोल व डीझल आता फक्त लष्करासाठी, राष्ट्रपतींसाठी व पंतप्रधानांसाठीच  आहे. शहरांमध्ये लोकांनी त्यांच्या गाडया जागा मिळेल तिथे सडकेवर सोडून दिल्या आहेत. लष्कराने इस्पीतळांचा, महत्वाच्या ठिकाणांचा ताबा घेतलेला आहे. अॅंबुलंस  आता फक्त गरंजूसाठीच आहे. Read More